۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تصویب برنامه حمایت از جایگزینی درختان مرکبات کهنسال با درختان مدرن

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر با پیشنهاد کمیته اقتصادی که شامل تأیید پیشنهاد وزارت زراعت و اصلاحات ارضی برای حمایت از کشاورزانی که مایل به بازسازی باغات خود هستند، از طریق برنامه ارائه رایگان نهال جدید مرکبات برای جایگزینی درختان پیر، موافقت کرد.

این تصویب نامه نشان دهنده اهمیت محصول مرکبات در اقتصاد ملی و نیاز به دستیابی به آینده مطلوب برای کشت مرکبات در مناطق ساحلی و تضمین بازاریابی محصولات و دستیابی به بازدهی مناسب و سودآور برای کشاورزان است.

وزارتخانه برای حمایت مالی و فنی برای گسترش کشت این محصول از ارقام جدید مورد تایید اداره کل تحقیقات کشاورزی برای جایگزینی با درختان کهنسال و یا درختانی که نیاز به تعویض دارند تاکید کرد.

🔘منبع خبر


https://www.sana.sy/?p=1785507

امتیاز شما


متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است