۱۴۰۱/۰۹/۰۲

تمدید مهلت اعطا شده به واردکنندگان جهت ارائه بارنامه و اصل گواهی گمرکی

بانک مرکزی سوریه در چارچوب مصوبه تنظیم عملیات تأمین مالی منحصراً از طریق بانک‌ها، تصمیمی مبنی بر تمدید مهلت‌های اعطا شده به واردکنندگان برای ارائه اصل بارنامه و اصل گواهی گمرکی خاص صادر کرد.

این بانک اعلام کرد که مهلت ارائه اصل بارنامه‌ها از تاریخ خرید ارز واردکننده از بانک به مدت سه ماه تمدید شده؛ تاریخ انتقال ارز به خارج از کشور در صورتی که عملیات از حساب واردکننده که به صورت ارزی در بانک دارای مجوز افتتاح شده، تامین مالی شده باشد.(به جای دو ماه که قبلا بوده).

همچنین بانک مهلت تسلیم اصل گواهی گمرکی را بجای سه ماه به مدت چهار ماه تمدید کرد. در صورتیکه از تاریخ تحویل اسناد دریافتی بابت حق وصول یا معوق و یا از تاریخ فروش ارز در صورتی که منبع تامین مالی، فروش ارز به واردکننده توسط بانک بوده یا از تاریخ انتقال ارز به خارج از کشور، در صورتی که این عملیات از حساب واردکننده به صورت ارزی در بانکی که دارای مجوز است تامین شده باشد.

🔘منبع خبر:


www.sana.sy/?p=1789683

امتیاز شما


متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است